Het coronavirus en bezoek aan de dierenartsenpraktijk

15 maart 2020

Beste huisdiereigenaren,

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft omtrent het coronavirus en het wel of niet bezoeken van de dierenartsenpraktijk.

Gelukkig kunnen we u melden dat we op dit moment uw huisdier nog steeds van alle zorg kunnen voorzien die u van ons gewend bent.

Dit vraagt wel om aanpassingen van onze en uw kant, waarover hieronder meer. Wij laten ons daarbij leiden door de gangbare en betrouwbare bronnen, zoals de WHO, de WSAVA, de KMNVD, het RIVM en de GGD.

Op dit moment lijkt het er op dat het coronavirus niet gevaarlijk is voor katten en honden. Mensen lijken geen risico te lopen om via hun huisdieren besmet te raken. Echter, 100% uitsluiten van deze risico’s kunnen de experts nog niet. Mochten er veranderende inzichten op dit vlak komen, dan brengen wij u direct op de hoogte.

Wat doen wij nu?

 • Er worden geen handen geschud en wij streven er naar een minimum van 1,5 meter afstand te houden tot de klant.
 • Werknemers met keelpijn, luchtwegproblemen of koorts blijven thuis.
 • Na ieder consult en ieder contact met een dier worden de handen gewassen en gedesinfecteerd.
 • Oppervlaktes (deuren, balie, kranen, weegschaal etc) en apparatuur (telefoons, pinapparaat, toetsenborden etc) worden zeer frequent gedesinfecteerd.
 • Door een ruime planning proberen wij de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden.
 • Wij bieden telefonische consulten aan, zo nodig ondersteund door foto, film of whatsapp beeldcontact. De kosten hiervoor zijn gelijk aan een consult op de praktijk. Houdt u er rekening mee dat niet ieder ziektebeeld op afstand goed te beoordelen is.
 • Jammer maar helaas: de befaamde snoeppotten voor mens en dier verdwijnen tijdelijk van de balie.

Wat vragen we u?

 • Heeft uw huisdier zorg nodig, maar heeft u zelf klachten als keelpijn, luchtwegproblemen of koorts, vraagt u dan een ander met uw huisdier naar de praktijk te komen.
 • Kom alleen met uw huisdier en laat andere personen thuis.
 • Bezoek de praktijk met uw huisdier alleen op afspraak, dus niet spontaan binnenlopen voor een weegmomentje.
 • Bestel medicijnen en/of voeding voor uw huisdier telefonisch, dan leggen wij dit voor u klaar en wordt u vlot geholpen als u het komt ophalen.
 • Betaal bij voorkeur met pin.
 • Bij vragen, schroom niet om contact op te nemen, bij voorkeur telefonisch (0346-261415) of per mail (info@dierenartsbreukelen.nl).

Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende tijd, zullen we besluiten of er andere of meer maatregelen getroffen moeten worden. Wij houden u op de hoogte, en zullen onze uiterste best doen de zorg voor uw geliefde huisdier optimaal te houden!

Met vriendelijke groet, het team van Dierenartsenpraktijk Breukelen